Na podporu kultúry dostanú Rómovia ročne o milión eur viac

17.05.2017 09:10

Národná rada SR 10. mája 2017 schválila návrh zákona Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Pre Rómov to znamená o jeden milión eur ročne viac na podporu kultúry. O tom, na aké aktivity a na aké projekty peniaze pôjdu, budú rozhodovať sami.

Nový zákon je významným míľnikom pre kultúru národnostných menšín, zabezpečujem im totiž  kultúrnu samosprávu a stabilitu financovania. Kým doteraz bola dotačná schéma zaradená pod Úrad splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny, teraz už viac nepôjde o dotačnú schému, ale o fond zriadený zákonom patriaci pod ministerstvo kultúry.“ – podotkol Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, ktorý sa na príprave návrhu zákona podieľal.

Návrh zákona zvýhodňuje najmä početnejšie národnostné menšiny. Rómska menšina, ako druhá najpočetnejšia národnostná menšina na Slovensku,  získa namiesto doterajších 770 tisíc eur 1,7 milióna. Rómovia majú príležitosť sami rozhodovať o svojich prioritách v oblasti kultúry a tiež o forme akou budú komunikovať napríklad aj to, že sú dlhoročnou súčasťou Slovenska a kultúrneho bohatstva celej krajiny.  

 „Po toľkých desaťročiach sa naše národnostné menšiny konečne dočkali toho, aby od štátu získali stabilnú, vypočítateľnú a dobre financovanú podporu na svoje kultúrne aktivity. Dúfam, že fond splní očakávania a  nádeje,  prinesie značný posun v prospech vytvorenia pestrého občianskeho Slovenska", uviedol Ábel Ravasz.

Okrem kultúrnej samosprávy teda zákon, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť 1. júla 2017,  znamená aj stabilitu a predvídateľnosť v spôsobe jej financovania, keďže jeho zmena je prípustná len novelou.   

 

ZDROJ: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=na-podporu-kultury-dostanu-romovia-rocne-o-milion-eur-viac