Na posilnenie bezpečnosti Slovenska použijeme ďalších 24 miliónov eur z eurofondov

03.12.2015 09:40

Európa v týchto týždňoch nedobrovoľne podstupuje skúšku svojej bezpečnosti. V reakcii na nedávne útoky v Paríži, ktoré sú dôkazom jej zraniteľnosti, vlády krajín naprieč celým európskym priestorom posilňujú bezpečnostné opatrenia. Slovensko nie je výnimkou. Európska komisia schválila ministerstvu vnútra národný program Fondu pre vnútornú bezpečnosť, ktorý rezortu umožní výrazne zvýšiť ochranu vonkajšej hranice a posilniť boj proti trestnej činnosti.

Únia aj jednotlivé štáty reagujú na dianie vo svete. Európska komisia rozhodla o schválení národného programu pre Slovensko dňa 30. novembra 2015 a z eurofondov ho podporí sumou vo výške takmer 24 000 000 eur .Prioritou investícií smerujúcich do zvyšovania bezpečnosti krajiny bude podpora zabezpečenia vonkajších hraníc, vízovej politiky, cezhraničnej policajnej spolupráce a tiež  posilnenie krízového riadenia a boja proti trestnej činnosti. „Nemôžeme podceniť udalosti, ktoré sa odohrávajú iba stovky kilometrov od nášho územia. Prevencia a dôkladná príprava sú v dnešnej situácii absolútnou prioritou, ktorú chápe a podporuje aj Brusel. Tento program je dobrým nástrojom na posilňovanie našich bezpečnostných možností, a to nielen prostredníctvom nových technológií a systémov, ale aj neustálym rozvojom bezpečnostných zložiek,“ povedal podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák.

 

Prioritami sú ochrana hraníc a boj proti trestnej činnosti   Národný program Fondu pre vnútornú bezpečnosť nadväzuje na programy realizované v období 2007-2013. Dnešná bezpečnostná situácia je poznačená uľahčením legitímneho cezhraničného pohybu osôb do schengenského priestoru. Preto sa program zameriava na zabezpečenie vysokej úrovne jednotnej kontroly na vonkajších hraniciach, zavedenie moderných technológií na hraniciach, posilnenie príslušných kapacít a ich technického vybavenia a v neposlednom rade aj na podporu výmeny informácií s inými členskými štátmi únie.