Na rieke Nitra chcú postaviť malú vodnú elektráreň

01.10.2013 15:51

S výstavbou elektrárne chce spoločnosť začať už v budúcom roku. Ukončenie výstavby je naplánované o dva roky neskôr. Prevádzka bude plnoautomatická s občasnou dennou kontrolou.

 Na rieke Nitra možno onedlho vyrastie nová malá vodná elektráreň. V katastrálnom území obce Malý Cetín ju plánuje postaviť spoločnosť Eco Energo 3, s.r.o. Do výstavby malej vodnej elektrárne je spoločnosť ochotná investovať približne tri milióny eur. "Lokalita na výstavbu malej vodnej elektrárne je jedna z niekoľkých lokalít na rieke Nitra, ktoré boli koncepciou využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov určené na využitie hydroenergetického potenciálu," uviedla spoločnosť vo svojom investičnom zámere, ktorý je už na posúdení vplyvov na životné prostredie (EIA).

Elektráreň s inštalovaným výkonom dvakrát 245 kilowattov chce investor postaviť na 45. riečnom kilometri rieky Nitra. S výstavbou malej vodnej elektrárne chce spoločnosť začať už v budúcom roku. Ukončenie výstavby je naplánované o dva roky neskôr. Prevádzka vodnej elektrárne bude plnoautomatická s občasnou dennou kontrolou.

Podľa ostatnej koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR, ktorú schválila ešte vláda Ivety Radičovej, malé vodné elektrárne by mali do roku 2015 vyrobiť 450 gigawatthodín elektriny za rok. Do roku 2030 by mal objem elektriny, ktorú vyprodukujú, ešte vzrásť, a to až na 850 gigawatthodín za rok. V súčasnosti vyrobia malé vodné elektrárne približne 300 gigawatthodín elektriny.

Zdroj: sme.sk