Na rozvoj ciest I. triedy investujeme vyše 345 miliónov eur

25.02.2016 11:12

Až 300 kilometrov ciest I. triedy sa má postaviť a zmodernizovať v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra (OPII). V najbližších rokoch sa tak ľudia po celom Slovensku môžu tešiť na nové, kvalitnejšie a modernejšie cesty prvej triedy. Z peňazí Európskej únie a štátneho rozpočtu pôjde na cesty I. triedy vyše 345 miliónov eur. Riadiacim orgánom pre nový operačný program je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

„Diaľnice alebo rýchlostné cesty sa nedajú postaviť všade a hneď. Preto som rád, že sa nám podarilo vyrokovať s Európskou úniou peniaze aj na cesty I. triedy. Našim cieľom je skvalitnenie a rozšírenie existujúcej cestnej siete," povedal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek.

V najbližších rokoch sa má v rámci OPII dokončiť napríklad obchvat Brezna a Bardejova. „Obchvaty sú veľmi dôležité a podporované aj zo strany Európskej komisie. Dokážu veľmi efektívne pomôcť vylúčiť tranzitnú dopravu z centier miest, tak aby ľudia v sídlach žili bezpečnejšie a v zdravšom prostredí," doplnil J. Počiatek. Peniaze z eurofondov okrem výstavby budú použité aj na modernizáciu ciest I. triedy a mostov na týchto cestách. Vďaka stavebno-bezpečnostným opatreniam sa zvýši bezpečnosť, odstránia sa problematické miesta a zníži nehodovosť na vybraných úsekoch po celom Slovensku.

V minulom programovom období, v rámci Operačného programu Doprava, bolo postavených a zmodernizovaných až 650 km ciest I. Okrem zmodernizovaných úsekov na Slovensku pribudlo niekoľko úplne nových ciest, väčšinou obchvatov miest. Medzi úspešnými projektmi z minulých rokov sú napríklad obchvaty miest Trnava, Galanta, prvá etapa cesty medzi Popradom a Kežmarkom, rozšírenie cesty medzi Dolným Kubínom a Ružomberkom, či veľmi náročná rekonštrukcia cesty medzi Tisovcom a Breznom.

 Zdroj: MDVRR SR