Na úrade vlády ocenili študentov za tvorivosť i vedomosti o Európskej únii

16.12.2014 11:06

Zrkadlová sála Úradu vlády Slovenskej republiky dnes ožila prítomnosťou študentov stredných a stredných odborných škôl krajských miest Slovenska, ktorí sa aktívne zapojili do súťaže  Road show 2014 s názvom „Eurofondy a moje mesto“. Súťaž bola organizovaná pod záštitou Úradu vlády SR v spolupráci s kanceláriou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku ako súčasť osláv 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do EÚ. Odmenených bolo spolu 20 študentov, ceny odovzdávali vedúci Úradu vlády SR Igor Federič a vedúci zastúpenia EK na Slovensku Dušan Chrenek.

Milým prekvapením pre bol osobný pozdrav predsedu vlády SR Roberta Fica, ktorý sa študentom prihovoril a poprial im veľa úspechov v škole aj príjemné prežitie vianočných sviatkov. Vedúci úradu vlády zdôraznil, že slohové práce, úvahy, fejtóny, či  dokonca básne, boli študentov boli odrazom ich bystrého, niekedy humorného, inokedy aj kritickejšieho postoja, ktorý si veľmi vážime a určite nám pomôže zlepšiť našu prácu v prospech Slovenska, našich miest a obcí, ulíc a domov, kde bývame, žijeme, učíme sa a pracujeme: „Veľmi by som si prial, aby okrem cien, ktoré Vám o chvíľu odovzdáme, ste si z dnešného stretnutia odniesli aj pocit, že byť aktívny, zaujímať sa o dianie v okolí, starať sa o prospech všetkých – sa oplatí a má zmysel.“

 

Stredoškoláci mali možnosť zapojiť sa do súťaže v písaní slohovej práce o ich osobnom vnímaní konkrétnej pomoci a prínosu eurofondov svojmu mestu a blízkemu okoliu. Prvé priečky obsadili: Lucia Okániková, Gymnázium Varšavská cesta, Žilina, Ema Gelnárová, Športové gymnázium J.Herdu, Trnava, Frederika Hudecová, Gymnázium A.Sládkoviča v Banskej Bystrici, Tomáš Šatura, Gymnázium Novohradská, Bratislava a Veronika Čisláková, Gymnázium Poštová, Košice.

Súčasťou Roadshow 2014 bol aj vedomostný test zo znalostí mladých ľudí o záležitostiach spojených s Európskou úniou, v ktorej všetci študenti dosiahli úspešnosť v rozmedzí 77,5-90 %. V rámci diskusie sa zaujímali predovšetkým o možnosti cestovania a štúdia v zahraničí, ale vyjadrovali sa aj práve k téme čerpania eurofondov. Do projektu sa zapojilo 16 stredných škôl a viac ako 450 študentov.