Nadácia Orange - Čo nás čaká v roku 2014

31.01.2014 15:13

V Nadácii Orange sa tešíme, že aj v roku 2014 budeme spolu s vami meniť svet k lepšiemu.

Už vo februári vás vyzveme na predkladanie nominácií na Cenu Nadácie Orange. Po piaty krát chceme oceniť  výnimočné mimovládne organizácie, ktoré dlhodobo pôsobia v jednej zo strategických oblastí Nadácie Orange a ktoré v minulom roku dosiahli významné výsledky.

 Zverejnenie výzvy:

12. februára

 Uzávierka predkladania nominácií:

12. marca

 Oceňovanie:

24. apríla

Granty - sociálna inklúzia

V roku 2014 pokračujeme v grantovom programe Zelená pre seniorov. Našim zámerom je podporiť zaujímavé projekty, ktoré zvýšia kvalitu života a možnosti sebarealizácie seniorov.

 Vyhlásenie programu:

2. apríla

 Uzávierka predkladania žiadostí:

5. mája

 Výsledky hodnotenia:

26. mája

Prostredníctvom Fondu pre sociálne slabých a chorých poskytujeme finančnú podporu ťažko chorým jednotlivcom, ktorých zdravotný stav si vyžaduje finančne náročnú liečbu a v dôsledku ktorého sa zároveň ocitli v zhoršenej sociálnej situácii. Detailné informácie o možnostiach podpory zverejníme v polovici februára.

Koniec roka  v Nadácii Orange už tradične patrí charitatívnemu programu Darujte Vianoce. Opäť umožníme ochotným darcom plniť sny ľuďom, ktorým chýba rodina, domov, alebo zdravie.

 Vyhlásenie programu:

8. októbra

 Uzávierka predkladania žiadostí:

5. novembra

 Výsledky hodnotenia:

2. decembra

Granty - komunitný rozvoj

Pre všetkých, ktorí majú dobré nápady, ako zlepšiť prostredie, v ktorom žijeme a ktorí pre svoje myšlienky dokážu nadchnúť aj ďalších ľudí, je určený Grantový program pre optimistov.

 Vyhlásenie programu:

20. marca

 Uzávierka predkladania žiadostí:

22. apríla

 Výsledky hodnotenia:

13. mája

V tomto roku nás čaká už 10. ročník obľúbeného grantového programu Šanca pre váš región. Dlhodobým cieľom programu je zvyšovať kvalitu života obyvateľov jednotlivých regiónov Slovenska a reagovať na ich aktuálne potreby, podporovať občiansky aktivizmus a rozvíjať komunitný život. 

 Vyhlásenie programu:

23. apríla

 Uzávierka predkladania žiadostí:

15. mája

 Výsledky hodnotenia:

12. júna

Nadácia Orange sa snaží prispievať k rozvoju regiónov Slovenska aj vďaka aktívnym zamestnancom spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Zamestnanecký grantový programGrantový program pre predajcov bude mať uzávierku 7.5.2014.

Granty - vzdelávanie

Grantový program Školy pre budúcnosť 2014 už 12. rok podporuje netradičné spôsoby výučby, väčšiu interaktivitu a zapojenie žiakov do aktivít, podporujúcich ich kreatívne myslenie a komunikačné zručnosti.  

 Vyhlásenie programu:

2. septembra

 Uzávierka predkladania žiadostí:

2. októbra

 Výsledky hodnotenia:

5. novembra

Podrobné informácie k jednotlivým programom budeme zverejňovať priebežne tak, aby ste mali dostatok času na vypracovanie a predloženie projektu do termínu uzávierky. Tešíme sa na vaše nápady.