Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 15. ročník Grantového programu Hodina deťom

30.01.2014 14:01

Hodina deťom, známy charitatívny projekt Nadácie pre deti Slovenska vyhlasuje 15. ročník grantového programu určeného na podporu jedinečných a užitočných projektov pre deti a mladých ľudí na Slovensku.

Finančné prostriedky 15. ročníka Hodiny deťom, vyzbierané do 31. marca 2014, rozdelí do týchto programových oblastí:

1. DIEŤA  A JEHO RADOSTI
Preventívne projekty zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti a aktivity detí, na motiváciu detí a mladých ľudí k práci na svojom rozvoji aj k práci v prospech iných.

2. DIEŤA  A JEHO STAROSTI
Intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí, keď zlyháva ich rodina, keď nie sú rešpektované, nie sú dostatočne pripravené na ťažké životné situácie, v ktorých sa ocitnú.

3. DIEŤA  A JEHO ŠKOLA
Projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj životných zručností detí aj učiteľov, na finančnú gramotnosť, inovácie vo vzdelávaní aj na vysoko efektívne učenie.

4. DIEŤA  A JEHO KOMUNITA
Projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre deti, podporu vzájomnej spolupráce organizácii pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a tiež na podporu spolupráce so samosprávami, na výmenu skúseností a rozvoj pracovníkov.

Podávanie žiadostí o príspevok z GP HD 15

Podávanie projektov / žiadostí o finančný príspevok je možné len cez NOVÚ ONLINE APLIKÁCIU na www.nds.sk ( https://nds.nds.sk/nds/). Žiadosti zaslané iným spôsobom nebudú akceptované.

Dokumenty potrebné na vypracovanie projektu / žiadosti o finančný príspevok z GP HD 15:

Grantové podmienky 15. ročníka GP Hodina deťom

Dôležité termíny GP HD 15

30.január 2014 – 10.marec 2014 / Príprava podkladov, obsahu žiadostí o grant, konzultácie, priebežné vypracovávanie projektov v ONLINE APLIKÁCII

Uzávierka prijímania žiadostí: 10.marec 2014 do 24:00 hod  

Kompletné informácie nájdete TU