Nadácia Tatra banky: Grantový program VIAC UMENIA prijíma žiadosti do 29.9.2017

04.06.2017 19:24

Viac umenia

Podporíme tvorbu mladých slovenských umelcov

Podporujeme aktívne skupiny zložené z učiteľov, študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe s cieľom vytvoriť umelecké dielo. Prostredníctvom renomovaných umelcov a skúsených pedagógov sa s tvorivým procesom zoznamujú aj budúci umelci z radov študentov.

Chceme, aby študenti boli súčasťou tvorivých procesov spoločne s umelcami. Aby sa nadýchali tvorivej atmosféry, priučili sa tvorivým postupom a boli odmenení pocitom zadosťučinenia pri prezentovaní umeleckých diel. Aby mohli povedať: „Tvoril som s… Videl som u… Naučil som sa od…“

Uzávierka predkladania žiadostí 29. september do 24.00 (piatok)

Plánovaná výška grantu 60 000 €

Maximálna výška podpory na jeden projekt 3 000 €

Zdroj: https://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-umenia/