Nadácia ZSE: Druhý ročník otvoreného grantového programu Rozprúdime regióny

26.05.2017 12:43

V programe Rozprúdime regióny je možné získať podporu na kultúrne, spoločenské, športové a iné podujatia, prinášajúce spestrenie a zábavu do našich miest a obcí. Celkovo bude rozdelená suma 100 000 eur, maximálna výška podpory na jeden projekt je 1000 eur. Žiadosti je možné podávať do 21. júna 2017.

V rámci programu Nadácia ZSE podporí nové aj existujúce kultúrne, spoločenské, športové a iné aktivity, ktoré prispejú k utužovaniu medziľudských vzťahov, zaktivizujú komunitu, spoja generácie, prispejú k rozvoju regionálneho cestovného ruchu a vyzdvihnú význam jednotlivých regiónov. Projekty sa predkladajú prostredníctvom jednoduchého online formulára, ktorý sa sprístupní po zaregistrovaní sa do programu.

Do online formuláru máte možnosť vstupovať opakovane a meniť jeho obsah až do dátumu uzávierky programu, respektíve do odoslania svojej žiadosti. Po odoslaní formuláru si budete môcť svoju žiadosť už iba prečítať, bez možnosti uvádzania ďalších zmien.

Žiadosť spolu s prílohami treba predložiť elektronicky prostredníctvom online formuláru najneskôr v deň uzávierky, t.j. 21.6. 2017 do 23:59.

Bližšie informácie a konzultácie k programu a projektovým zámerom poskytne Jana Fúseková

mailom: info@nadaciazse.sk alebo telefonicky: 0907 718 093

Bližšie informácie: https://www.nadaciazse.sk/projekt/rozprudime-regiony