Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl vyhlásenej 3.11.2016 IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1

30.11.2016 09:28

Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl vyhlásenej 3.11.2016 IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)