Najčastejšie nedostatky a chyby pri administrovaní žiadostí o platbu na neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka

22.06.2017 14:13

Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje žiadateľov, ktorí žiadajú o platby na neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka, na najčastejšie nedostatky a chyby na žiadostiach. 

 

Bližšie informácie: https://www.apa.sk/aktuality/najcastejsie-nedostatky-a-chyby-pri-administrovani-ziadosti-o-platbu-na-neprojektove-opatrenia-programu-rozvoja-vidieka/8321