...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Najčastejšie otázky k výzve zameranej na obnovu verejných budov

18.01.2016 08:31

Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zverejnilo 12.1.2015 zoznam najčasteších otázok k aktuálnej výzve zameranej na obnovu verejných budov.

Otázky k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 sú k dispozícii na webovom sídle www.op-kzp.sk  tu:

https://www.op-kzp.sk/obsah-faq/faq-energetika/  

 

Výzva je vyhlásená ako otvorená, do vyčerpania alokácie 150 mil. EUR. Prvá uzávierka z hľadiska jej priebežného vyhodnocovania je stanovená na 15. január 2016 a následne na 15. marec 2016.

Podrobné informácie a samotná výzva sú k dispozícii na: https://www.siea.sk/aktualne-vyzvy/ a https://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/6-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-s-kodom-opkzp-po4-sc431-2015-6-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-budov/.