Najmenej rozvinuté okresy môžu čoskoro predkladať svoje projekty na zlepšenie životného prostredia

12.06.2017 12:35

Nové kanalizácie, čističky odpadových vôd, efektívne odpadové hospodárstvo – to všetko môže priniesť do regiónov s najvyššou nezamestnanosťou nielen zlepšenie životného prostredia či kvality života ich občanov, ale aj nové možnosti na zvýšenie zamestnanosti.

 

Ministerstvo životného prostredia totiž plánuje v auguste tohto roka vyhlásiť prvú výzvu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre žiadateľov z dvanástich najmenej rozvinutých okresov. Informovali o tom na návšteve Rožňavy, dňa 08.06.2017 minister životného prostredia László Sólymos a splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin.

 

Rezort životného prostredia plánuje na to využiť finančné prostriedky Európskej únie i Environmentálneho fondu. Na zlepšenie triedeného zberu komunálnych odpadov či zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov je z európskych peňazí vyčlenených 25 miliónov eur:  „V týchto projektoch nevidíme len zlepšenie životného štandardu obyvateľov či životného prostredia. Rozbehnutie odpadového hospodárstva prirodzene vytvorí pracovné miesta,“ skonštatoval minister životného prostredia László Sólymos.

 

Projekty samospráv z najmenej rozvinutých okresov dostanú zelenú aj v rámci podpory z Environmentálneho fondu. „Výhradne pre najmenej rozvinuté okresy pripravujeme jedinečnú možnosť čerpať dotácie na ochranu a užívanie vôd,“ zdôraznil minister. V súčasnosti sa pripravuje špecifikácia činností na rok 2018. Dominovať bude podpora projektov na ochranu vôd a vodných zdrojov, budovanie kanalizácií, ale aj vegetačných čistiarní odpadových vôd v menších obciach alebo vodovodov.

 

Čistiarne odpadových vôd (ČOV) sú reálnym problémom, ktorý bol identifikovaný v akčných plánoch 8 z 12 okresov. V obciach do 500 obyvateľov žije viac ako 300 tisíc ľudí. Z nich len jedna pätina je napojená na kanalizáciu a ešte menej na systémy čistenia odpadových vôd. „Preto sme sa inšpirovali Rakúskom, kde od roku 2000 zo všetkých ČOV s kapacitou do 500 obyvateľov je do 40 % vegetačných ČOV. Práve tie, pretože majú podstatne nižšie prevádzkové náklady a pomerne jednoduchú údržbu, môžu byť alternatívou pre menšie obce,“ ozrejmil splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin.

 

Hostia zároveň vyzvali predstaviteľov samosprávy, aby využili túto možnosť a ponúkali kvalitné projekty. „Na každom stretnutí so starostami to hovorím a zopakujem to i dnes. Lepšia krajina sa tvorí spoločnými silami samosprávy a vlády,“ uzavrel šéf envirorezortu.

 

Zdroj: https://www.nro.vlada.gov.sk/najmenej-rozvinute-okresy-mozu-coskoro-predkladat-svoje-projekty-na-zlepsenie-zivotneho-prostredia/