Najväčšia reforma eurofondov za 20 rokov, Slovensko získa na investície takmer 13 miliárd eur

11.10.2021 14:01

Konzultácie zapoja samosprávy a odbornú verejnosť do prípravy Operačného programu Slovensko na nové programové obdobie Prípravy na spustenie nového programového obdobia pre investície z eurofondov sa dostali do ďalšej dôležitej fázy. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR spustilo sériu rokovaní s predstaviteľmi samospráv, odborných organizácií, akademického sektora, záujmových združení, mimovládneho sektora a ďalšími socio-ekonomickými partnermi o novom Operačnom programe Slovensko. V rámci neho budeme v programovom období 2021 – 2027 investovať z európskych zdrojov takmer 12,8 miliardy eur.

Operačný program Slovensko nahradí v novom programovom období doterajších šesť operačných programov. Práve Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR bude v novom období plniť funkciu nového jednotného riadiaceho orgánu. Odborný dialóg o OP Slovensko, ktorý ministerstvo investícií odštartovalo 23. septembra, má niekoľko kôl. Do prvého kola sa zapojí približne stovka socio-ekonomických partnerov zo samosprávy, univerzít, zamestnávateľských a podnikateľských organizácii, štátnej správy aj mimovládne organizácie.

V aktuálnom prvom kole je šesť workshopov, ktoré sú zamerané na päť politických cieľov Kohéznej politiky EÚ 2021 – 2027. Prvý z workshopov sa venoval Politickému cieľu 3 – Prepojenejšia Európa, a to najmä kľúčovým investíciám do ciest a železníc, vrátane regionálnych. Na politický cieľ 5 – Európa bližšie občanom a Fond na spravodlivú transformáciu sa sústredila druhá diskusia (27.9.). Najbližšie sa 4. októbra bude preberať Politický cieľ 4 – Sociálnejšia Európa. Ďalšie pripravované diskusie podrobne rozoberú Politický cieľ 2 – Zelenšia Európa a Politický cieľ 1 – Inteligentnejšia Európa.

Z OP Slovensko získa Slovenská republika v nadchádzajúcich siedmich rokoch takmer 12,8 miliardy eur. Operačný program predstavuje základný dokument, ktorým sa budú riadiť investície z eurofondov v najbližších siedmich rokoch. Jeho súčasťou je vymedzenie konkrétnych aktivít, prijímateľov či merateľných výsledkov, ktoré od investovaných eurofondov Slovensko očakáva. Na návrhu pracovali experti z MIRRI SR v spolupráci s ostatnými rezortmi.

MIRRI SR predloží aktualizovaný návrh Partnerskej dohody aj OP Slovensko na posúdenie Európskej komisii v druhej polovici októbra. Počas vyjednávaní s EK plánuje ministerstvo zorganizovať druhé kolo workshopov. Odborné diskusie sa sústredia na alokácie a výsledkové ukazovatele. V prvom štvrťroku 2022 sa uskutoční tretie kolo workshopov, v ktorom sa prediskutuje slovenská reakcia na pripomienky EK k Operačnému programu Slovensko. Obce, regióny, mimovládne organizácie, univerzity, podnikatelia sa budú môcť uchádzať o granty z OP Slovensko od druhého polroka 2022.

 

Zdroj informácií: https://www.mirri.gov.sk/aktuality/cko/vicepremierka-remisova-zacina-sa-najvacsia-reforma-eurofondov-za-20-rokov-na-investicie-ziskame-takmer-13-miliard-eur/