Najväčšie chyby pri písaní projektov, ako sa im vyhnúť.

20.06.2017 14:16

Spoločný technický sekretariát pripravil pre všetkých žiadateľov o NFP v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika SEMINÁR s témou zameranou na najčastejšie chyby vyskytujúce sa v predložených ŽoNFP a možnosti ako ich eliminovať.

 

Seminár sa uskutoční 28. júna 2017 v Brne, ČR a 18. júla v Bratislave, SR.

V prípade Vášho záujmu o účasť nás, prosím, kontaktujte na e-mailovú adresu: infoservis@land.gov.sk

 

Zdroj: https://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=295&page=1