Nakupujete aj vy "on-line"?

16.10.2013 14:06

Keďže čoraz viac Európanov nakupuje digitálny obsah, Európska komisia si spolu s členskými štátmi posvietila na internetové stránky, cez ktoré sa predávajú hry, knihy, videá a hudba.

Nakupovanie cez internet
 

V priemere 79% spotrebiteľov v uplynulom roku použilo online hudobné služby, 60% hralo online hry. Celkový objem v sektore sťahovania hudby predstavuje 677 miliónov EUR, pokiaľ ide o hry tento objem možno počítať v miliardách EUR. Cieľom tohto celoeurópskeho prieskumu bolo zistiť, či si operátori plnia svoje povinnosti pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa. Potešujúce je, že kým pred rokom sa zistilo, že viac než polovica stránok je v rozpore s pravidlami, tento rok ich počet klesol na 20%.

Čo sa skúmalo? 
Tento rok bol prieskum zameraný na nespravodlivé zmluvné podmienky, nejasné informácie o odstúpení od zmluvy, dostupnosť kontaktných údajov o obchodníkovi. Rovnako štúdia skúmala prítomnosť rôznych skrytých poplatkov – najmä deti sa často ocitnú v pasci, keď musia zaplatiť za tovar pridaný k hrám, ktoré mali byť pôvodne zadarmo. To často vedie k situáciám, že rodičia musia platiť za telefón vysoké účty. Až polovicu hier predstavujú aplikácie orientované na deti, ktoré sa tvária ako "bezplatné".

Ako dopadli slovenské stránky? 
Kým v minulom roku z 10 stránok až 7 vykázalo nezrovnalosti, tento rok 8 z 10 už bolo v súlade s pravidlami.

Čo by mal spotrebiteľ vedieť pri nákupe digitálneho obsahu? 
1) Máte k dispozícii kontaktné údaje na obchodníka? Uistite sa či obchodník poskytuje názov firmy, sídlo a emailovú adresu. 
2) Máte všetky informácie, ktoré potrebujete k stiahnutiu a spusteniu aplikácie? Zistite si vopred najmä informácie o minimálnych požiadavkách na operačný systém, veľkosť súborov/potrebnú kapacitu voľnej pamäte, potrebu špeciálneho softvéru či prehliadača, na ktorom sa dá aplikácia spustiť. 
3) Koľko obsah naozaj stojí? Uistite sa, či je cena konečná vrátane všetkých poplatkov, ktoré sa môžu často zobraziť až v konečných fázach transakcie. Dávajte si tiež pozor na automatické aktualizácie hier, ktoré môžu byť viazané na dodatočný poplatok, ktorý vám obchodníci stiahnu bez akéhokoľvek varovania. 
4) Sú vaše práva obmedzené? Akékoľvek klauzuly, podľa ktorých sa obchodník zbavuje svojej zodpovednosti, prípadne, ktoré obmedzujú vaše práva na nápravu, sú s najväčšou pravdepodobnosťou protiprávne. 
5) Kde môžete využívať digitálny obsah? Overte si, či sa digitálny obsah dá požívať v krajine, kde žijete. Vyhnete sa nepríjemným prekvapeniam počas dovolenky či pracovnej cesty.

Viac informácií o európskych témach nájdete na www.europa.sk.

Zdroj: ec.europa.eu