Nápad pre folklór.

20.04.2017 13:03

Nadácia poštovej banky vyhlásila program Nápad pre folklór.

 

Oprávnení žiadatelia:

·         aktívni občania a iniciatívy,

·         verejnoprospešné organizácie (občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, spolky),

·         školy, škôlky,

·         samosprávy (obce, mestá),

·         kultúrne inštitúcie.

 

Oblasti podpory – podprogramy:

1. Spoznaj svoj domov

Výskum lokálnej kultúry a popularizácia jeho výsledkov.

 

2. Ukáž sa

Prezentácia lokálnej tradičnej kultúry a folklóru, umelecká tvorba zameraná na tradičnú ľudovú kultúru.

V prvej fáze programu budú vybrané nápady podporené celkovou sumou 39 000 € a následne v 2. fáze verejnosť svojím hlasovaním rozhodne o TOP projekte, ktorý na realizáciu získa navyše prémiu 1 000 €.

Predložené nápady bude hodnotiť odborná komisia, ktorej členovia sa zaoberajú ľudovou kultúrou a folklórom na akademickej úrovni a zástupcami nadácie poštovej banky.

Jeden subjekt môže zaslať do grantového programu maximálne jeden nápad. 

Projekty je možné prihlasovať do 15. 5. 2017

Viac info: TU