Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike

24.07.2013 12:39

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vydalo v máji 2013 Národnú stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike.

Dokumenty na stiahnutie