Národný informačný deň programov nadnárodnej spolupráce k súčasnému programovému obdobiu 2007 – 2013 a novému programovému obdobiu 2014-2020

14.10.2013 11:38
Národný orgán pre programy nadnárodnej spolupráce Stredná Európa a Juhovýchodná Európa bude v priebehu mesiaca december 2013 - február 2014 realizovať Národný informačný deň programov nadnárodnej spolupráce k súčasnému programovému obdobiu 2007 - 2013 a novému programovému obdobiu 2014-2020.

V prípade záujmu o účasť na informačnom dni zašlite svoje kontaktné údaje na emailovú adresu:pns@enviro.gov.sk v štruktúre:
- názov inštitúcie 
- meno 
- emailová adresa 
- telefónne číslo 

Týmto budete zaradený do databázy účastníkov a bude Vám zaslaná pozvánka.