Národný projekt za 10 miliónov eur má podporiť rozvoj hornonitrianskeho regiónu

31.07.2020 12:57

Národný projekt Ministerstva investícií, regionálneho rozvoj a informatizácie SR (MIRRI SR) za 10 miliónov eur má podporiť rozvoj hornonitrianskeho regiónu. Počas návštevy regiónu označila ministerka Veronika Remišová jeho budúcnosť za kľúčovú prioritu.

Región hornej Nitry v poslednom období fungoval na štátnej podpore ťažby a spaľovania hnedého uhlia dotáciami v hodnote približne 100 miliónov eur ročne. Okrem ekonomickej nevýhodnosti pre občanov je však problémom výrazne negatívny dopad na kvalitu životného prostredia a hlavne na zdravie obyvateľov. Horná Nitra má dlhodobo jednu z najhorších kvalít ovzdušia na Slovensku a okres Prievidza sa radí medzi okresy produkujúce najviac emisií základných znečisťujúcich látok. Podpredsedníčka vlády zdôraznila potrebu udržať v regióne zamestnanosť, zlepšiť životné prostredie a zvýšiť kvalitu životnej úrovne.

Dodala, že transformácia regiónu musí prebehnúť na viacerých úrovniach. Prioritou nie je len energetická transformácia regiónu, ale celkové zlepšenie sociálnej a ekonomickej situácie, ako aj predchádzanie negatívnym dopadom redukcie ťažby uhlia. V súčasnosti je prioritou dopracovanie projektových zámerov. Projekty riešia okrem vytvorenia pracovných miest aj infraštruktúru a demografické výzvy regiónu. Väčšina nákladov spojených s tvorbou novej budúcnosti pre hornú Nitru bude krytá z európskeho Fondu spravodlivej transformácie. Po minulotýždňovom samite Rady Európskej únie je pre Slovensko na túto oblasť vyčlenených približne 439 miliónov eur. 

MIRRI SR úzko spolupracuje pri projekte hornej Nitry s dotknutými samosprávami, ako aj s občianskou spoločnosťou a ostatnými regionálnymi aktérmi. V novom programovom období sa plánuje špecifická implementačná štruktúra pre projekt transformácie hornej Nitry, aby bolo možné čo najskôr čerpať prostriedky na naštartovanie plnenia priorít transformácie. Podmienkou budú kvalitne pripravené projektové zámery, ktoré umožnia rýchlu a efektívnu realizáciu funkčných a udržateľných aktivít tak, aby vo vzájomnej koordinácií pomohli premene ekonomického zamerania regiónu.