Návrh Stratégie financovania ŠF, KF a EFpre námorné a rybné hospodárstvo pre programové obdobie

13.09.2013 11:38
Na 73.rokovaní vlády SR bol ako 4. bod programu prerokovaný a schválený:
 
Návrh Stratégie financovania štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre námorné a rybné hospodárstvo pre programové obdobie 2014 – 2020
 
link: