Negociácie k príprave Partnerskej dohody SR 2014-2020

30.10.2013 10:50

Dňom 25. 1. 2013 sa začali úvodným stretnutím so zástupcami Európskej komisie neformálne vyjednávania k príprave Partnerskej dohody a operačným programom Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020.

Podrobnosti nájdete na web stránke:

https://www.nsrr.sk/sk/programove-obdobie-2014---2020/negociacie-k-priprave-partnerskej-dohody-sr-a-op/