New ENRD Thematic Group on 'Resource Efficient Rural Economy'

10.08.2016 12:24

The ENRD Contact Point zakladá novú tematickú pracovnú skupinu s názvom "Resource efficient rural economy" s cieľom zefektívnenia vidieckeho hospodárstva.

Záujem o zapojenie sa do pracovnej skupiny je možný formou vyplnenia krátkeho dotazníka v anglickom jazyku "Support for Resource Efficient Rural Economy’"

Bližšie informácie v priloženom letáku v anglickom jazyku.

letter.pdf (686496)