Nitriansky samosprávny kraj najvýraznejšie v SR znížil nezamestnanosť – o viac ako dva percentuálne body

24.06.2014 10:41

Podľa informácie Ústredia práce z piatka 20. júna je Nitriansky samosprávny kraj (NSK) na čele rebríčka krajov v medziročnom znižovaní nezamestnanosti. V NSK sa podarilo nezamestnanosť do konca mája znížiť o viac ako dva percentuálne body.
„Trend zvyšovania zamestnanosti je v Nitrianskom samosprávnom kraji dlhodobý. Pre porovnanie – podľa oficiálnych štatistík bol v roku 2002 Nitriansky kraj spolu s Košickým z hľadiska znižovania nezamestnanosti najhorší. To znamená, že k súčasnému stavu, keď kraj najvýraznejšie v SR nezamestnanosť znížil, sa urobili zásadné kroky. Tento pozitívny stav kraj dosiahol aj napriek tomu, že sem neprišiel žiaden veľký investor z automobilového priemyslu,“ povedal na margo dosiahnutého výsledku predseda NSK Milan Belica.
Zamestnanosť v kraji postupne zvyšovali firmy zo širokého portfólia menších a stredných investorov, ktorí sú rozmiestnení viac na severe kraja, ale postupne vyhľadávajú priestor aj v regiónoch s dosiaľ najväčšou mierou nezamestnanosti ( okolie Štúrova, Levický okres).
Podľa slov predsedu NSK tento pozitívny výsledok, ktorý kraj vo zvyšovaní zamestnanosti dosiahol, podporila aj výstavba R1 z hľadiska zvýšenia mobility ľudí ( najmä Zlatomoravský okres, smerom na Nitru). Dá sa očakávať, že novopostavená rýchlostná cesta bude zamestnanosť v Nitrianskom kraji pozitívne ovplyvňovať aj v budúcnosti.
„NSK prvé miesto v SR z hľadiska znižovania nezamestnanosti samozrejme teší. Naďalej bude tento ukazovateľ pozorne sledovať a pretože v priemyselných parkoch kraja je ešte dostatok voľného miesta, privíta všetkých investorov,“ uviedol M. Belica. Teda naďalej aj tých malých, ktorí prinesú povedzme sto pracovných miest. To však neznamená, že by sa Nitriansky samosprávny kraj nepotešil veľkému investorovi. Podľa predsedu NSK je práve Nitriansky kraj zo všetkých krajov a krajských miest v SR na príchod veľkého investora najlepšie pripravený.
V tomto smere kraj využíva všetky možnosti zviditeľňovania jeho silných stránok. K nim patrí aj nedávny dvojdňový pobyt 60 diplomatov akreditovaných pri SR v Nitrianskom kraji. Počas neho predseda NSK Milan Belica informoval veľvyslancov o reálnych možnostiach, ktoré Nitriansky kraj z pohľadu príchodu veľkých investorov ponúka.

Oľga Prekopová, ÚNSK