Nová 10-eurovka

23.09.2014 13:21

Od 23. septembra 2014 bude uvedená do obehu v celej eurozóne nová 10-eurová bankovka. Ide o v poradí druhú bankovku série Európa a podobne ako bankovka 5 € tejto série bude obsahovať niekoľko nových ochranných prvkov.

Nová séria má v holograme a vodoznaku portrét Európy, postavy z gréckej mytológie, po ktorej bol pomenovaný náš kontinent. Rovnako ako na bankovkách prvej série, ktoré sa začali vydávať v roku 2002, sú aj na bankovkách novej série zobrazené architektonické slohy z rôznych období európskych dejín, ako aj mosty a mapa Európy. Tieto prvky majú symbolizovať, ako spoločná mena spája ľudí. Euro sa v súčasnosti používa v osemnástich krajinách Európskej únie.

V obehu je dnes viac ako 15 miliárd eurových bankoviek v celkovej nominálnej hodnote viac ako 900 miliárd €. Aktualizácia bankoviek si vyžaduje značný čas a úsilie. Je však dôležitou investíciou v prospech zachovania dôvery verejnosti v menu. V záujme zvyšovania odolnosti bankoviek proti falšovaniu Európska centrálna banka a národné centrálne banky investujú do nových technológií na zvýšenie trvácnosti a predĺženie životnosti bankoviek a na zdokonalenie ich ochranných prvkov.

Okrem portrétu Európy v holograme a vodoznaku je na bankovkách aj smaragdové číslo, ktoré pri naklonení bankovky mení farbu zo smaragdovozelenej na tmavomodrú.

Eurosystém, tzn. ECB a národné centrálne banky krajín eurozóny, bude postupne aktualizovať všetky eurové bankovky. Prvá bankovka z novej série, bankovka 5 €, bola uvedená do obehu 2. mája 2013. Nová bankovka 10 € bola predstavená verejnosti 13. januára 2014 v Európskej centrálnej banke.

Podrobné informácie o všetkých eurových bankovkách nájdete na stránke: www.nove-eurobankovky.eu.

Zdroj: NBS