NOVÁ VÝZVA_EACEA/11/2016 Podpora online distribúcie

27.04.2016 09:02

Podpora digitálnej distribúcie európskych audiovizuálnych diel pre medzinárodné publikum a podpora projektov, ktoré experimentujú s novými modelmi distribúcie a propagácie európskych audiovizuálnych diel.

Uzávierka predkladania projektov:
21. jún 2016

Viac informácií

 

Zdroj: Creative Europe Desk Slovakia