NOVÁ VÝZVA_EACEA/15/2015 Prístup na trh

02.12.2015 13:06

Podpora odborných audiovizuálnych podujatí obchodného charakteru (audiovizuálne trhy), používania online nástrojov a spoločných európskych propagačných činností.

Uzávierka predkladania projektov: 28. január 2016  

Zdroj: https://www.cedslovakia.eu/clanky/pristup-na-trh