NOVÁ VÝZVA_EACEA/16/2015 Podpora filmových festivalov

15.10.2015 12:29

Podpora filmových festivalov organizovaných v krajinách zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA.

Festival musí mať minimálne 70% prípustného programu, ktorý bude predstavený divákom počas festivalu, ALEBO minimálne 100 hraných filmov (alebo 400 krátkych filmov), ktoré pochádzajú z krajín zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA.  

Dátum uzavretia výzvy: 17. december 2015 (pre festivaly začínajúce medzi 1. májom a 31. októbrom 2016)  28. apríl 2016 (pre festivaly začínajúce medzi 1. novembrom 2016 a 30. aprílom 2017)  

https://www.cedslovakia.eu/clanky/podpora-filmovych-festivalov