NOVÁ VÝZVA_EACEA/16/2016 Podpora filmových festivalov

05.10.2016 10:35

Podpora filmových festivalov organizovaných v krajinách zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA.

Festival musí mať minimálne 70% prípustného programu, ktorý bude predstavený divákom počas festivalu, ALEBO minimálne 100 hraných filmov (alebo 400 krátkych filmov v prípade festivalov krátkych filmov), ktoré pochádzajú z krajín zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA.  

Uzávierky predkladania projektov:
24. november 2016 (pre festivaly začínajúce medzi 1. májom 2017 a 31. októbrom 2017)
27. apríl 2017 (pre festivaly začínajúce medzi 1. novembrom 2017 a 30. aprílom 2018)  

Viac informácií nájdete tu.

 Zdroj: Creative Europe Desk Slovakia