NOVÁ VÝZVA EACEA/17/2016 Prístup na trh

05.12.2016 20:07

Podpora odborných audiovizuálnych podujatí obchodného charakteru (audiovizuálne trhy), používania online nástrojov a spoločných európskych propagačných činností.

Uzávierka predkladania projektov:

2. február 2017

Viac informácií