NOVÁ VÝZVA_EACEA/25/2016 Podpora filmového vzdelávania

12.12.2016 08:21

 Podpora aktivít zameraných na filmové vzdelávanie

Projekty zavádzajúce mechanizmy na zlepšenie spolupráce medzi iniciatívami zameranými na filmové vzdelávanie v Európe s cieľom zvýšiť efektívnosť a európsky rozmer daných iniciatív a vyvíjať nové a inovatívne projekty, obzvlášť s použitím digitálnych nástrojov. Táto akcia si vyžaduje najmenej 3 partnerov (koordinátor projektu a najmenej 2 partneri), ktorí pôsobia v oblasti filmového vzdelávania, pochádzajú z 3 rôznych krajín zúčastňujúcich sa na podprograme MEDIA a využívajú najmenej 3 rôzne jazyky. 

Uzávierka predkladania projektov:
2. marec 2017

Viac informácií

Zdroj: Creative Europe Desk Slovakia