NOVÁ VÝZVA_EACEA/28/2015 Podpora online distribúcie

21.07.2015 11:57

Podpora digitálnej distribúcie európskych audiovizuálnych diel pre medzinárodné publikum a podpora projektov, ktoré experimentujú s novými modelmi distribúcie.

Uzávierka predkladania projektov:
17. september 2015

Viac informácií