Nová výzva Slovensko – Čína 2017

16.03.2017 09:46

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike.

https://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-cina-2017.html

Zdroj: APVV