Nové Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

09.07.2020 13:38

Nové Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) zjednotilo od 1. júla 2020 všetky kompetencie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Od 1. októbra 2020 prejdú pod nové ministerstvo aj niektoré kompetencie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), Ministerstva financií SR (MF SR) a Úradu vlády SR (ÚV SR). Z rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka to bude agenda Integrovaného regionálneho operačného programu a cezhraničných programov. Z Úradu vlády SR pôjde o agendu Operačného programu Technická pomoc, Švajčiarskeho finančného mechanizmu, Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu EHP, Dunajský národný program a Program nadnárodnej spolupráce Stredná Európa. Rovnako na seba preberie úlohy platobnej jednotky z rezortu financií, ministerstva pôdohospodárstva a z Úradu vlády. Na ministerstve financií však zostane orgán auditu.

Pod jednu strechu „MIRRI“ sa tak dostanú eurofondy a regionálny rozvoj. „Doteraz sme v regiónoch často počúvali, že regionálny rozvoj nemal svojho pána. Bol roztrúsený na rôznych ministerstvách. Chceme, aby v nás regióny mali styčný bod a podporu. Chceme, aby sa ľuďom dobre žilo, či žijú v Gelnici alebo v Bratislave,“ priblížila ministerka Remišová.

Vedenie nového ministerstva spolu s ňou tvoria aj dvaja štátni tajomníci, Vladimír Ledecký, ktorý zastreší oblasť regionálneho rozvoja a Marek Antal so zameraním na informatizáciu. Post generálnej tajomníčky služobného úradu bude naďalej zastávať Antónia Mayerová.

 

Informácie boli zverjnené na stránke: https://www.mirri.gov.sk/aktuality/podpredsednicka-vlady/nove-ministerstvo-investicii-regionalneho-rozvoja-a-informatizacie-zohra-klucovu-ulohu-pri-premene-slovenska/