Novela zákona o Environmentálnom fonde

31.07.2013 13:16

Dovoľujeme si vás informovať o novele zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Novela zákona č. 207/2013 Z. z. nadobúda účinnosť dňa 01.08.2013. Uvedenú novelu ako aj zákon č. 587/2004 v novelizovanom znení nájdete tu. V súvislosti s novelou zákona upozorňujeme žiadateľov o podporu z Environmentálneho fondu, že žiadosti o podporu predložené po 01.08.2013 musia byť v súlade s novelizovaným znením zákona.