NOVÝ PORTÁL na vyhľadávanie legislatívneho procesu

03.05.2016 09:27

NOVÝ PORTÁL na vyhľadávanie legislatívneho procesu

https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-legislativneho-procesu?text=ak%C4%8Dn%C3%BD+pl%C3%A1n&filter=1