Nový projekt na tému EGNSS (HSNAV) zverejnený

11.08.2016 08:00

RadI by sme Vás upozornili, že bol zverejnený nový H2020 projekt na základe dohody medzi EK a ESA pre EGNSS (HSNAV). Odkaz k výzve na predkladanie návrhov je k dispozícii na webových stránkach ESA EMITS (referenčné číslo 8703, niektoré informácie uvádzame nižšie).

Názov:

H2020-WP15-H11 FLEXIBLE PAYLOAD AND SIGNAL GENERATION TECHNOLOGY FRAMEWORK
Dátum otvorenia:  29/07/2016
Uzávierka: 29/09/2016 13:00
Zodpovedná: Mezzadri, Monica

H2020 WP15 H011 - Flexible Payload and Signal Generation Technology Framework:
Tento rámec sa bude vzťahovať na činnosti súvisiace s rozvojom flexibilných nákladov na podporu aktivít Galileo 2.generácie.

Zdroj: CVTI SR