Nový začiatok pre Európu : Investičný plán regiónov a miest na podporu EÚ zameranej na občanov

19.07.2016 09:15

EÚ sa musí zaoberať alarmujúcim poklesom verejných investícií, aby dokázala riešiť problém zväčšujúcich sa regionálnych rozdielov, podporila udržateľný rast a obnovila dôveru medzi občanmi. Zhodli sa na tom dnes politici z celej Európy, ktorí sa zišli na dvojdňovom summite regiónov a miest v Bratislave.

Týždeň po tom, ako Slovensko prvýkrát prevzalo štafetu predsedníctva Rady EÚ, sa miestni a regionálni politickí lídri stretli v slovenskom hlavnom meste. Vo vyhlásení, ktoré pri tejto príležitosti prijali, vyzývajú EÚ na zlepšenie právnej regulácie a prilákanie väčšieho objemu investícií zo súkromných aj verejných zdrojov, aby sa mohlo vytvoriť viac pracovných miest a aby sa vyriešil problém nedostatku investícií.

„Ak chceme obnoviť dôveru občanov v EÚ, musíme ukázať, aké výhody im v každodennom živote prinášajú spoločné kroky EÚ. Občania požadujú výsledky, a preto sa musí s investíciami – do ľudí, miest a nápadov – začať na miestnej úrovni. Približne 60 % verejných investícií v EÚ uskutočňujú miestne a regionálne orgány. Tvorcovia politík musia presmerovať celé svoje úsilie na zvýšenie verejných a súkromných investícií vo všetkých európskych regiónoch. Bežný prístup už nestačí. Musíme šíriť nové a inovatívne podnikateľské zmýšľanie v celej Európe,“ vyhlásil predseda Európskeho výboru regiónov (VR) Markku Markkula .

Odporúčania prijaté Výborom regiónov, ktorý je zhromaždením EÚ združujúcim miestne a regionálne samosprávy, sa týkajú preskúmania rozpočtu EÚ na roky 2014 – 20 v polovici trvania a politiky súdržnosti (t. j. politiky zameranej na vyrovnanie regionálnych rozdielov) na obdobie po roku 2020. V správe, ktorú nedávno zverejnila OECD , sa konštatuje, že v mnohých európskych regiónoch a mestách zaznamenali od roku 2008 výrazný pokles verejných investícií.

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo poukázal na skutočnosť, že „financovanie z EÚ predstavuje na Slovensku približne 80 % investícií zo strany verejných orgánov, preto majú finančné prostriedky zo zdrojov EÚ pre rozvoj Slovenska zásadný význam.“ Ako dodal, „tieto peniaze však musíme lepšie využiť, najmä vzhľadom na neistotu vyplývajúcu z výsledku referenda v Spojenom kráľovstve o EÚ. Maximalizácia investícií si vyžaduje úsilie nielen zo strany EÚ, ale aj celoštátnych, regionálnych a miestnych orgánov vo všetkých krajinách. Využívanie finančných prostriedkov EÚ sa musí rozšíriť aj na školstvo, sociálne veci, zdravotníctvo a dopravu, a preto som uvítal túto zmienku v bratislavskom vyhlásení.“

Primátor slovenského hlavného mesta Bratislavy Ivo Nesrovnal v tejto súvislosti uviedol: „Tento summit je jedinečnou príležitosťou na zviditeľnenie Bratislavy a zároveň ponúka možnosť rozhodnúť o najlepšom spôsobe uplatňovania mestskej agendy EÚ. EÚ potrebuje integrovanejší prístup k mestskej problematike, ktorý by lepšie reagoval na potreby miest pri riešení výziev, ako je nezamestnanosť, zmena klímy a sociálne začlenenie. Vzhľadom na to, že na mestá majú dosah viac ako dve tretiny politík a právnych predpisov EÚ, aj my podporujeme myšlienku ucelenejšieho prístupu a spoločnej diskusie, ktorá by spojila rôzne úrovne verejnej správy. Umožnilo by sa tak strategické plánovanie naprieč administratívnymi hranicami. Ak chceme dosiahnuť kľúčové ciele stanovené v stratégii Európa 2020, je nevyhnutné, aby politiky EÚ lepšie reagovali a zohľadňovali práve potreby miest vrátane Bratislavy. To znamená, že je potrebné zvýšiť objem financovania, rozšíriť právomoci a zlepšiť postavenie mesta Bratislava.“

V Bratislavskom vyhlásení prijatom 8. júla sa oceňuje Európsky fond pre strategické investície (EFSI) – osobitný investičný fond, ktorý vytvorila Európska komisia v roku 2015, pričom sa zároveň uvádza, že fond „v niektorých regiónoch preukazuje veľký potenciál“. Vo vyhlásení sa ďalej vyzýva na prepojenie tohto fondu, ktorý využíva verejné investície na stimuláciu súkromných investícií, s politikou súdržnosti EÚ, aby z neho mohli čerpať prostriedky aj ďalšie regióny.

Ako v tejto súvislosti poznamenal podpredseda Európskej komisie zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič , „prechod na udržateľnejšie, obehovejšie a konkurencieschopnejšie európske hospodárstvo je nezvratný, a taká je aj úloha miest a regiónov pri jeho realizácii. Viac než kedykoľvek predtým stojí Európska komisia po boku miestnych orgánov, ktoré sú odhodlané uskutočňovať tento ambiciózny plán. Vybudujme túto nadčasovú Európu, v každom jednom meste aj regióne.“

Viac informácií o Európskom summite regiónov a miest pre médiá:

Videá: schôdza z 8. júla , schôdza z 9. júla , kanál YouTube

Program a rečníci

Fotografie