Novým ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja sa stal Arpád Érsek

31.08.2016 09:18

Novým ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja sa stal Arpád Érsek. Na uvoľnené miesto šéfa rezortu dopravy vymenoval prezident Andrej Kiska.

„Mojim cieľom je zdynamizovať prácu rezortu predovšetkým v oblasti prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest ako aj príprava dopravného generelu, ktorý určí priority rozvoja dopravnej infraštruktúry,“ povedal Árpád Érsek.

Arpád Érsek sa narodil v roku 1958. Vyštudoval fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem podnikania v oblasti výstavby, pôsobil aj ako reprezentačný tréner v šerme. V rokoch 2010 až 2012 bol štátnym tajomníkom na ministerstve práce výstavby a regionálneho rozvoja. Medzi rokmi 2012 až 2016 pôsobil ako poslanec Národnej rady SR. Pozíciu štátneho tajomníka zastával  na rezorte dopravy aj od volieb v roku 2016 až do svojho vymenovania na čelo rezortu.