O titul Dedina roka 2015 zabojuje 22 obcí

12.05.2015 09:15
SúťažDedina roka vstúpila do svojho 8. ročníka s 22 obcami, ktoré si zmerajú sily v prezentáciivýsledkov dosiahnutých pri ich obnove a rozvoji. Do súťaže sa prihlásili obce zo siedmich krajov Slovenska:Bošáca, Dúbrava, Dvorianky, Hamuliakovo, Haniska, Hervartov, Jablonka, Kapušany, Klátova Nová Ves, Kravany nad Dunajom, Lúčky, Miklušovce, Muránska Dlhá Lúka, Mýto pod Ďumbierom, Píla, Pruské, Spišský Hrhov, Svätý Anton, Štitáre, Tuchyňa, Veľké Chlievany
a Vyhne.
Súťažiace obce predstavia úspešné postupy obnovy vidieka, zlepšovania kvality životného prostredia a rozvoja našich dedín na národnej aj medzinárodnej
úrovni. Súperiť budú o prestížny titul Dedina roka 2015 a právo reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny, ktorú vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni.
Obce zabojujú o celkové prvenstvo ako aj o ocenenia v siedmich zaujímavých kategóriách.
„Národná hodnotiaca komisia, ktorá prihlásené obce navštívi v období júna a júla 2015, bude hodnotiť tieto dediny podľa okruhov v súťažných kategóriách. Zameria sa hlavne na oblasť hospodárstva, programovania a plánovania, vytvárania podmienok pre rozvoj podnikania, racionálneho využívania prírodných zdrojov, vzhľad obcí, starostlivosť o hmotné aj nehmotné dedičstvo, schopnosť vytvárania partnerstiev, využitia možnosti cestovného ruchu, atraktivít, ale aj
na aktivity starostlivosti o životné prostredie a krajinu. Po ukončení hodnotenia v obciach komisia vyberie celkového víťaza, ktorý získa titul Dedina roka 2015 a právo zabojovať o Európsku cenu obnovy dediny. Oficiálne vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v septembri 2015,“ informoval Martin Lakanda, manažér súťaže Dedina roka 2015 (SAŽP).
Súčasťou súťaže je internetové hlasovanie verejnosti, ktoré je dostupné na oficiálnom webovom sídle Programu obnovy dediny www.obnovadediny.sk do 31. augusta 2015. Priaznivci súťažiacich obcí ich tak môžu podporiť a zapojiť sa do rozhodovania v národnej súťaži. Súťaž Dedina roka 2015 vyhlásili Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska 26. marca 2015. Záštitu nad podujatím prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.
Generálnym partnerom je COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo.
Podrobnejšie informácie o súťaži Dedina roka 2015 sú zverejnené na www.obnovadediny.sk.
Zdroj: SAŽP