O Zelenú domácnostiam je enormný záujem

02.12.2015 09:46

Počas prvých 24 hodín od začiatku vydávania poukážok v rámci projektu Zelená domácnostiam požiadalo o príspevky na inštaláciu zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie viac ako 1000 záujemcov. V rámci 1. kola projektu je k dispozícii pre domácnosti mimo Bratislavského kraja 2 780 000 €, v Bratislavskom kraji 470 000 €.  Záujem o podporu  pravdepodobne už čoskoro prekročí tieto sumy.  „Preto už teraz pripravujeme 2. kolo s podstatne väčšou alokáciou. Naším cieľom je, aby mohlo byť otvorené v januári 2016,“  uviedol Eduard Jambor, riaditeľ odboru komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Informácia o aktuálnom stave čerpania bude pravidelne zverejňovaná na internetovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk.  Uvoľňovanie prostriedkov postupne v rámci konkrétnych kôl súvisí s pravidlami financovania národných projektov a plnenia ich cieľov. V prípade    Zelená domácnostiam je cieľom dosiahnuť 55 MW inštalovaného výkonu z obnoviteľných zdrojov energie do konca roku 2018. Celkovo je na pilotný projekt Zelená domácnostiam k dispozícii 45 miliónov €, z toho pre Bratislavský samosprávny kraj 2,3 mil. €. Celková suma vyčlenená na tento účel  v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia je na úrovni 115 miliónov € z európskych a štátnych zdrojov.