Obce sa môžu uchádzať o podporu na širokopásmové pripojenie

16.07.2014 12:55

Komisia odštartovala iniciatívu „Prepojené komunity“. V ponuke sú niektoré nové typy podpory. Cieľom je zlepšiť pokrytie vysokorýchlostným internetom. 

Komisia odštartovala iniciatívu „Prepojené komunity“. V ponuke sú niektoré nové typy podpory. Cieľom je zlepšiť pokrytie vysokorýchlostným internetom. - See more at: https://www.euractiv.sk/regionalny-rozvoj/clanok/nova-iniciativa-na-rozsirenie-sirokopasmoveho-pripojenia-022693#sthash.I5ceemCu.dpuf

Cieľom iniciatívy je identifikovať a podporiť viacero inovatívnych pilotných projektov na zavedenie vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia, ktoré by sa dali uplatniť v celej Európskej únii.

Prvá etapa na predkladanie žiadostí v rámci iniciatívy "Prepojené komunity“ je otvorená do polovice októbra 2014. Pomoc od Únie dostanú vybrané projekty s najlepším konceptom. O finančnú pomoc môžu žiadať tak verejné ako aj súkromné subjekty.

„Sme pripravení podporiť samosprávy i zanietených aktivistov širokopásmového pripojenia! Chceme vás napojiť na praktickú podporu a financovanie, aby ste mohli dosiahnuť víziu pre svoju komunitu,“ povedala európska komisárka pre digitálnu agendu Neelie Kroes.

Podľa EÚ je iniciatíva „Prepojené komunity“ z pohľadu nízkych investícií do vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia v členských štátoch zásadná.

Typy podpory v rámci iniciatívy „Prepojené komunity“

Na vybrané projekty sa aplikuje individuálna spätná väzba a pomoc pri vytváraní obchodného modelu, ktorý bude schopný zabezpečiť projektu súkromné či verejné financovanie.

Európska investičná banka (EIB) môže poskytnúť financovanie prispôsobené potrebám. Zárodkový kapitál na cielené financovanie projektov širokopásmového pripojenia poskytla Komisia v rámci nástroja na prepájanie Európy.

Niektoré projekty budú mať v priebehu nasledujúcich šiestich rokov nárok na financovanie z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Dostupnosť, kvalita a využívanie informačných a komunikačných technológií (IKT) patria medzi hlavné priority grantov z EŠIF. EÚ má v rámci EŠIF pre všetky regióny do roku 2020 k dispozícii 453 miliárd eur.

Jednoduchšie sa v poslednej dobe projekty dostávajú aj k štátnej pomoci. Osobitné pravidlá, ktoré stanovila Komisia dopomohli  k výraznému nárastu objemu štátnej pomoci. K dispozícii pre potenciálnych žiadateľov je aj príručka.

Príklady osvedčených postupov

Vyzdvihnúť možno projekt Reggefiber v Holandsku, ktorý výrazne prispel k zavedeniu ultra vysokorýchlostných optických prístupových sietí do domácnosti, a to vďaka financovaniu od EIB a šiestich komerčných bánk, či francúzsky projekt Iliad, ktorý získal od EIB 200 miliónov eur na financovanie zavádzania sietí novej generácie vo Francúzsku.

Širokopásmové pripojenie v EÚ

Cieľom digitálnej agendy je, aby do roku 2020 malo 100 % domácností EÚ širokopásmové pripojenie s rýchlosťou 30 Mbit/s a 50 % pripojenie s rýchlosťou 100 Mbit/s a viac. V súčasnej dobe má však rýchlosť pripojenia 30 Mbit/s len 64 % domácností a iba 3 % majú rýchlosť 100 Mbit/s.

Rozvoj vysokorýchlostných širokopásmových služieb je pomalý najmä v polomestských, vidieckych a hospodársky znevýhodnených oblastiach. Iba 18 % európskych vidieckych domácností má prístup k vysokorýchlostnému širokopásmovému pripojeniu.

ZDROJ: EURACTIV
https://www.euractiv.sk/regionalny-rozvoj/clanok/nova-iniciativa-na-rozsirenie-sirokopasmoveho-pripojenia-022693