Obežník verejného obstarávania pre Programy cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 2014-2020

25.05.2017 10:16

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán zverejňuje informačný dokument, ktorý poskytuje odborný prehľad pri kontrole a implementácií projektov cezhraničnej spolupráce. Dokument je súhrnom tém z oblasti verejného obstarávania, s cieľom uľahčiť orientáciu v danej problematike pri predkladaní dokumentácie z verejného obstarávania na kontrolu.

 

Dokumenty na stiahnutie:

- Editoriál (https://bit.ly/2rjBUGw)

- Obežník VO 1 2017 - Zákazka do 5 000 EUR (https://bit.ly/2qmwpSv)

- Obežník VO 2 2017 - Zákazka nad 5 000 EUR (https://bit.ly/2rBYgTs)

- Obežník VO 3 2017 - Rizikové indikátory vo VO (https://bit.ly/2rSMbXq)

- Obežník VO 4 2017 - PHZ + formulár PHZ a TEST BD (https://bit.ly/2qZ93WZ)

- Obežník VO 5 2017 - Prvá EX-ANTE kontrola (https://bit.ly/2rXaHWp)

- Obežník VO 6 2017 - Druhá EX-ANTE kontrola (https://bit.ly/2rWW31y)

 

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2rSUbHK