Očakávame prvé výzvy v rámci IROP (ZMOS)

29.09.2016 08:36

Integrovaný regionálny operačný program (IROP) predstavuje pre mestá a obce prístup k eurofondom, ktoré im môžu vo viacerých oblastiach uľahčiť ďalší rozvoj. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) môže s uspokojením konštatovať, že vďaka zásadnej akcelerácii dôjde k jeho včasnej implementácií.

Integrovaný regionálny operačný program sprevádzali problémy, ktoré oprávnene nastoľovali obavy z jeho čerpania. Hoci sme si uvedomovali jeho náročnosť, nakoľko bude implementovaný až šestnástimi sprostredkovateľskými orgánmi, zreteľne sme vyjadrili potrebu na jeho urýchlené a pritom bezpečné spustenie. Na základe vývoja posledných týždňov však môžeme konštatovať, že operačný program v prípade úspešného uzatvorenia delegačných zmlúv so sprostredkovateľskými orgánmi, môže byť spustený vo veľmi krátkom čase. Preto už teraz očakávame zverejnenie prvých výziev,“ konštatuje výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Milan Muška a ďalej konštatuje: „Predsedníctvo aj Rada ZMOS sa dlhodobo a intenzívne venovali tomuto problému, ktorý nám neustále tlmočili mestá a obce. Nakoľko sme účastní rokovaní so zástupcami rezortu pôdohospodárstva, našou snahou bolo a je pomôcť s riešením problémov a umožniť tak čím skôr čerpanie eurofondov na projekty miest a obcí. Už dnes je isté, že jednokolový a dvojkolový proces bude uplatnený podľa charakteru jednotlivého špecifického cieľa. Pozícia sprostredkovateľského orgánu vrátane stanovených kompetencií je už vyjasnená a bola prediskutovaná so všetkými sprostredkovateľskými orgánmi. Prvé výzvy je možné očakávať koncom septembra, nakoľko už prebieha pripomienkovanie výzvy opatrenia 1.2.1 – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej dopravy a taktiež jednej z najkľúčovejších výziev operačného programu – výzvu na materské školy, ktorej vyhlásenie očakávame v priebehu niekoľkých týždňov.

Podľa výkonného podpredsedu Milana Mušku nie je dôležitá genéza týchto problémov, ale to, aby bol operačný program pre konečných žiadateľov dôveryhodný a pružný.

Informácia bola zverejnená na stránke:

https://bit.ly/2dghHID