Ocenenia MDVRR SR 2016

10.11.2016 11:55

Minister poďakoval za náročnú každodennú prácu

8. novembra 2016 v príjemnom prostredí hotela Devín prevzalo z rúk ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky  66  zástupcov tohto rezortu ocenenia za zásluhy o rozvoj rezortu, alebo šírenie dobrého mena spoločnosti, v ktorej pracujú, alebo pracovali.

Minister vo svojom príhovore poďakoval za zodpovednú, poctivú a náročnú každodennú prácu, vernosť  rezortu  a zároveň zdôraznil, že tieto ocenenia sú súčasne oceneniami aj pre rodiny blízkych, ktorí vytvárajú také podmienky, aby boli schopní odovzdať v práci maximum svojich profesionálnych vedomostí a zručností. Oceneným pripomenul, aké  dôležite je odovzdávať získané  skúsenosti  ďalej mladým a požiadal ich, aby na túto svoju „povinnosť“ nezabúdali a boli dobrými učiteľmi dorastajúcej generácie. Medzi ocenenými bolo aj 5 zástupcov Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr, ktorí prevzali za významný prínos v oblasti regionálneho rozvoja  nasledovné ocenenia:

"Pocta ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky":

Ing. Kataríne Králikovej

Mgr. Petre Klimo Zlatošovej

"Titul ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zaslúžilý zamestnanec":

Ing. Milici Maškovej

"Uznanie ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za zásluhy o rozvoj rezortu":

Ing. Vladimírovi Bodnárovi

Ing. Igorovi Pašmíkovi

 

 

Ocenení "regionalisti"so svojim ministrom Arpádom Ersékom