Ocenenia v oblasti komunikácie o SPP za rok 2013

24.09.2013 15:20

Ak zastupujete profesionálnu komunikačnú agentúru, všeobecné alebo špecializované médiá, mimovládnu organizáciu alebo verejnú správu, Európska komisia Vás pozýva prihlásiť sa. Nezáleží na tom, či je váš projekt dokončený alebo ešte prebieha, ak sa jeho vykonávanie nezačalo pred 1. januárom 2011, je vhodný na prihlásenie.

Svoje projekty môžete prihlásiť do 12.00 h SEČ v pondelok, 21. októbra 2013, do jednej z týchto troch kategórií:

Viac informácií na: https://ec.europa.eu/agriculture/cap-communication-network/awards/index_sk.htm

 

Dokumenty na stiahnutie