Odborná exkurzia do Rumunska a Srbska

09.09.2013 14:32

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka pre banskobystrický kraj organizuje odbornú exkurziu do Rumunska a Srbska, ktorá sa uskutoční: 18.  – 21. 9. 2013.

Odborná exkurzia je zameraná na:

nadviazanie spolupráce so slovenskými komunitami v Rumunsku a Srbsku,

využitie kultúrneho dedičstva a miestneho potenciálu pre ekonomický rozvoj komunít a  pre vidiecku turistiku a agroturistiku,

rozvoj vidieka s podporou eurofondov a prístupom Leader a  využitím miestnych zdrojov v agrosektore.

Je určená pre členov MAS a VSP a členov NSRV v Banskobystrickom kraji.

 

Dokumenty na stiahnutie