Odborná konferencia projektu Ondava pre život (19. - 20. január 2015 - Nižná Polianka)

07.01.2015 15:18

Obec Nižná Polianka, Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát,  Združenie miest a obcí Slovenska, Lesy Slovenskej republiky š.p.,  Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a  Norwegian Forest and Landscape Institute si vás dovoľujú pozvať na odbornú konferenciu k projektu
 

Obnova ekosystémových funkcií krajiny

horného povodia rieky Ondavy

ONDAVA PRE ŽIVOT,

 

ktorá sa uskutoční v dňoch 19. a 20. januára 2015 v obci Nižná Polianka.

 

Projekt je reakciou na negatívny synergický efekt dopadov klimatickej zmeny a nevhodných, až likvidačných zásahov do krajiny. Ústredný motív projektu určuje povodie rieky Ondava, ktorá je vodnou osou Zemplína. Viac informácií o projekte a programe konferencie nájdete v prílohách:

 

Registrácia prebieha písomnou formou. Je potrené nahlásiť počet účastníkov za vašu organizáciu/inštitúciu, ich mená a pracovné zaradenie na mailovej adrese: vladof@ondavaprezivot.sk.