ODBORNÝ SEMINÁR: KVALITA PRÁCE S MLÁDEŽOU

20.11.2015 12:26

Pozývame vás na odborný seminár venujúci sa téme kvality práce s mládežou, ktorý sa uskutoční 9. decembra 2015 v Bratislave, v priestoroch organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Cieľom seminára je:

·         Predstaviť výstupy vybraných projektov organizácií a inštitúcií, ktoré riešili problematiku zabezpečenia a zvyšovania kvality práce s mládežou ako aj tvorby nástrojov na jej meranie v rámci dotácie MŠVVaŠ SR Programy pre mládež – PRIORITY mládežníckej politiky na rok 2014.

·         Diskutovať o systémových riešeniach pre zabezpečenie a zvyšovanie kvality práce s mládežou v sektore práce s mládežou vo všeobecnosti ako aj vo vnútri organizácií a inštitúcií, ktoré s mládežou priamo pracujú.

Prihlásiť na seminár sa môžete do 4. decembra 2015 do 17:00 hodiny.

Ďalšie informácie, program seminára, kontakt a prihlášku na seminár nájdete 

Zdroj: IUVENTA