ODBORNÝ SEMINÁR O BÝVANÍ RÓMOV NA SLOVENSKU

24.06.2013 13:46

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity organizuje v spolupráci s ETP Slovensko a Nadáciou Friedricha Eberta odborný seminár o bývaní Rómov na Slovensku. Seminár sa bude konať v stredu 26. 6. 2013 o 9:00 hod. v priestoroch kinosály Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave.

Odborného seminára sa zúčastnia zástupcovia štátnej správy, miest a obcí a mimovládne organizácie. Na seminári splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák predstaví reformu v oblasti bývania pre MRK, investície do infraštruktúry a bývania pre marginalizované rómske komunity prostredníctvom štrukturálnych zdrojov, svojpomocnú výstavbu a možnosti vysporiadania pozemkov.

Súčasťou programu budú aj overené formy bývania, príklady dobrej praxe a prezentácia existujúcich programov pre MRK.

Vstup voľný.

Program a pozvánka